Người quản trị

Mời đăng nhâhp

 

Khách đăng nhập

Mời đăng nhập

 Về website này
Đây là website công bố thông tin về tất cả các hội nghị khoa học và các lớp học quốc tế do Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức. Thông tin cho mỗi hội nghị được đăng tải là các vấn đề liên quan đến trước, trong và cả sau hội nghị (kể cả những hội nghị lớn có website riêng). Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm các website liên kết sau đây

Tin tức, bài viết về hội nghị:

Các hội nghị đã qua