Người quản trị

Mời đăng nhâhp

 

Khách đăng nhập

Mời đăng nhập

 Về website này
Đây là website công bố thông tin về tất cả các hội nghị khoa học và các lớp học quốc tế do Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức. Thông tin cho mỗi hội nghị được đăng tải là các vấn đề liên quan đến trước, trong và cả sau hội nghị (kể cả những hội nghị lớn có website riêng). Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm các website liên kết sau đây

Tin tức, bài viết về hội nghị:

Hội nghị khoa học Sinh viên
Hội nghị khoa học Sau Đại học
Hội nghị khoa học trong nước
Hội thảo khoa học quốc gia các nhà khoa học trẻ năm 2019  (Có 2 bài)
Hội thảo Khoa học quốc gia Văn học và giới  (Có 2 bài)
Hội thảo Khoa học quốc gia "Giáo dục mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"  (Có 1 bài)
Hội thảo quốc gia về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học lần thứ 1 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  (Có 2 bài)
Hội thảo khoa học Quốc Gia, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP, ĐH Huế (1957-2017)  (Có 2 bài)
Hội thảo Khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế”  (Có 2 bài)
Hội thảo Khoa học 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 7-5-1954 – 7-5-2014  (Có 2 bài)

Các hội nghị đã qua

Thời gian: Ngày 26/11/2021
Thời gian: Ngày 13/11/2021
Thời gian: Ngày 18/12/2020
Thời gian: Ngày 28/11/2020
Thời gian: Ngày 28/11/2020
Thời gian: Ngày 08/12/2019
Thời gian: Ngày 24/11/2019
Thời gian: Ngày 15/11/2019
Thời gian: Ngày 26/10/2019
Thời gian: Ngày 09/03/2019
Thời gian: Ngày 02/12/2018
Thời gian: Ngày 15/11/2018
Thời gian: Ngày 18/08/2018
Thời gian: Từ 25/05/2018 đến 26/05/2018
Thời gian: Ngày 10/12/2017
Thời gian: Từ 08/12/2017 đến 10/12/2017
Thời gian: Ngày 07/11/2017
Thời gian: Ngày 18/03/2017
Thời gian: Ngày 16/03/2017
Thời gian: Ngày 04/12/2016
Thời gian: Ngày 04/11/2016
Thời gian: Ngày 09/05/2016
Thời gian: Ngày 06/12/2015
Thời gian: Ngày 25/10/2015
Thời gian: Ngày 07/12/2014
Thời gian: Ngày 19/10/2014
Thời gian: Ngày 07/05/2014
Thời gian: Từ 15/03/2014 đến 16/03/2014
Thời gian: Ngày 08/12/2013