Cán bộ phòng

Mời đăng nhâhp

 

Khách đăng nhập

Mời đăng nhập

 Thông tin đào tạo
Các tin, bài đã đưa...
Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế văn hóa và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021) với chủ đề “Giáo dục Tân học ở Đông Á và Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX”
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu Trẻ năm 2021
Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VIII
Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020
Tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên năm học 2019-2010
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: Kinh nghiệm thế giời và Việt Nam”
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia Văn học và giới
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia về “Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
Tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên năm học 2018-2019
Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ năm 2018
Tổ chức Hội thảo quốc gia về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học lần thứ 1 tại Truờng Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5 về Ngôn ngữ, xã hội và Văn hóa trong bối cảnh ASEAN
Tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên năm học 2017-2018
Hội thảo Khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông"
Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ năm 2017
Tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm 2015
Tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm 2015
Hội thảo Khoa học 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 7-5-1954 – 7-5-2014
Giới thiệu về Hội nghị khoa học Sinh viên năm học 2013-2014
Hội nghị Quốc tế tại Đại học Sư phạm Huế
Giới thiệu về các Hội nghị Sau Đại học tại Trường Đại học Sư phạm Huế
Các lớp học Quốc tế tại Đại học Sư phạm Huế